Project SCALE haalt voornaamste voorwaarden om logistieke duurzaamheid te verbeteren boven tafel


donderdag 11 juni 2015

Het traject naar duurzaamheid is niet goed genoeg bewegwijzerd voor voedsel- en drankbedrijven. Zonder gestandaardiseerde indicatoren om vooruitgang te meten is er geen snelle oplossing, en hoewel velen flirten met het idee om hun sociale- en milieureputatie te verbeteren, domineert het economisch belang nog steeds in de aanpak van logistieke teams.  

Deels gesubsidieerd door INTERREG IVB North-West, hebben de vijf partners (Cranfield University, DHL, Wageningen Universiteit, EFFP en Université d’Artois) hun academische en industriële kennis samengebracht. Dit heeft niet alleen geleid tot nieuwe hulpmiddelen maar ook tot het identificeren van bestaande barrières en voorwaarden tot succes.  

Project Step Change in Agri-food Logistics Ecosystems (SCALE) is drie jaar geleden begonnen met als insteek academici en voedsel- en drankbedrijven uit Noordwest-Europa samen te brengen om nieuwe concepten en instrumenten te ontwikkelen om zo de logistieke duurzaamheid te verbeteren. Wat aan het einde van het project duidelijk is, is dat deze gereedschappen an sich niet genoeg zijn.    

Tijdens haar slotconferentie in Zoetermeer, met als titel 'How to Secure a Step Change in Agri-Food Logistics', luisterden deelnemers van zowel voedsel- en drankbedrijven en academici naar de conclusies van het project. Het evenement vond plaats in het EVO kantoor en werd mede georganiseerd door vLm en APICS.  

Voorgezeten door Jack van der Vorst, Professor in Logistics and Operations Research van Wageningen Universiteit, begon de dag met een presentatie van Siôn Roberts, Senior Partner van het consultancy bureau EFFP. Roberts besprak de voornaamste barrières die veranderingen tegenhouden en legde met name de nadruk op het belang van betrokkenheid vanuit het leiderschapsteam.  

'De hulpmiddelen die we hebben ontwikkeld, bieden zij geen garantie tot succes. In de praktijk begint het proces bij het leiderschapsteam. Zakelijke leiders moeten de Triple Bottom Line prioriteren en een cultuur ontwikkelen waardoor werknemers worden overtuigd dat dit belangrijke stappen zijn. Alleen zo kan een daadwerkelijk step change bereikt worden.'
 
De voornaamste uitkomst van het project was de zogeheten ‘SCALE Journey’. Dit stappenplan is specifiek door het Project ontwikkeld om bedrijven te helpen met het (h)erkennen en wegwerken van de meest gebruikelijke duurzaamheidsbarrières.  Drie van deze tools werden gepresenteerd tijdens breakout sessies waarbij de deelnemers één op één in aanraking konden komen met de Journey, waaronder:  
  • Het Supply Chain Canvas (wat tot doel heeft het prioriteren van de mogelijke gebieden voor ketenverbetering), 
  • Het Collaboration 4 Sustainability framework (wat tot doel heeft mobiliseren van zowel interne als externe partnerschappen), 
  • Het Collaboration Planning Tool (wat tot doel heeft het vergelijken en optimaliseren van meerdere ketenscenario’s ).

Tijdens de middagsessie luisterden de deelnemers naar een keynote speech van Martin Bànki van Flora Holland en was er een levendig debat, onder meer over de rol die wetgeving kan hebben in het bewerkstelligen van verandering in de sector. Jack van der Vorst van Wageningen Universiteit concludeerde: 'SCALE heeft het bedrijfsleven van een indrukwekkende serie tools en van diepgaande analyse voorzien, waarmee het fundamentele veranderingen in haar onderlinge keten concurrentiepositie kan bewerkstelligen. De optie om de status quote handhaven, zal niet voor altijd blijven bestaan. De keuze tussen ofwel duurzaamheid ofwel winstgevendheid wordt steeds meer vervangen door een behoefte aan geïntegreerde beslissingen. Bedrijven die samenwerken in hun keten en hun sociale en milieu praktijken optimaliseren doen dat, omdat zij begrijpen dat dit tot een betere zakelijke prestatie over hun gehele Triple Bottom Line kan leiden. Het maakt hen ‘toekomstbestendig’ tegen de veranderingen die we tegemoet kunnen zien'.  

De resultaten van het Project zullen openbaar worden gemaakt op het Sustainable Food Chains Platform dat deze maand online komt. Verdere informatie is beschikbaar via www.projectscale.eu