Gezocht: Derde commissielid in de commissie Core Management Skills van VLM/SLE


maandag 4 mei 2015

Stichting Logistieke Examens is een onderdeel van vLm dat, onder toezicht van de Examenkamer, logistieke examens afneemt. sLe heeft daarvoor van de ECBL het alleenrecht in Nederland gekregen. De stichting Logistieke examens bestaat uit een 7-tal commissies die ieder een logistiek aandachtsgebied voor haar rekening neemt en examenvragen formuleert en nakijkt.  

In de commissie Core Management Skills van VLM/SLE is plaats voor een derde commissielid. De gezochte persoon heeft kennis van algemeen management en bij voorkeur ook ervaring als manager. Hij/zij levert een actieve bijdrage aan het formuleren van examenopgaven voor o.a. de volgende thema's (zie ook exameneisen, second layer):

- het werk van anderen plannen, organiseren, aansturen en controleren
- veranderingen plannen, implementeren en beheren
- bedrijfsplan voorbereiden 
- prestatie-indicatoren instellen en gebruiken voor de beoordeling van bedrijfsprestaties 
- aangeven hoe verschillende activiteiten in de logistieke keten elkaar beinvloeden
- gezondheid en veiligheid van de werkomgeving beheren 
- managementtools, - methoden, en -technieken toepassen  

Hij/zij is enthousiast, integer en objectief en kan goed schriftelijk formuleren en communiceren. Onderwijskundige kennis is een pre maar niet noodzakelijk.

Tijdsbesteding:
  • 2 a 3 keer per jaar enkele uren overleg met de andere commissieleden.
  • 5 uur per jaar correctiewerk. 
  • 3 a 4 uur per kwartaal voor het beoordelen/formuleren van examenopgaven. 

Er staat een bescheiden vergoeding tegenover maar het belangrijkste is dat je het vooral voor je plezier wil doen. Als je belangstelling hebt stuur dan een mail met CV en korte motivatie naar wkosten@vlm.nl