Kick off vLm Logistieke Tafels groot succes


dinsdag 31 maart 2015

Afgelopen week vond in restaurant De Florijn in Nieuwerbrug de kick off van een nieuw vLm initiatief ‘de Logistieke Tafels’ plaats. Tijdens deze avond wisselde een groep jonge enthousiaste vLm-leden, onder het genot van een hapje en een drankje, ideeën uit over hoe het concept verder uit te rollen. Het enthousiasme is zo groot dat de eerste twee regionale Logistieke Tafels binnenkort het levenslicht zien.

Het idee voor de vLm Logistieke Tafels is geboren vanuit een behoefte om voor vLm-leden tussen circa dertig en veertig jaar een nieuw concept te bieden. Uit brainstormsessies met diverse mensen uit deze doelgroep blijkt dat er, naast de bestaande netwerkmogelijkheden, behoefte is aan besloten netwerken met meer diepgang om over bepaalde aspecten van de logistieke carrière en andere uitdagingen te sparren. Door het oprichten van Logistieke Tafels wil vLm hechte logistieke netwerken creëren.  

Naar analogie van verschillenden serviceclubs, zoals Tafelronde Nederland, Rotary, Junior Chamber en Lions, zullen jonge logistici met elkaar op basis van eigen behoefte een aantal regionale netwerken gaan vormgeven. Een netwerk bestaat uit ongeveer twintig tot vijfentwintig vaste deelnemers uit diverse disciplines van de logistiek. Deze deelnemers komen samen tijdens diners om over specifieke thema’s te praten. Ook worden er activiteiten georganiseerd zoals bedrijfsbezoeken, presentaties en het opzetten van (service)projecten.
 

Jonge vLm-leden die interesse hebben om een Logistieke Tafel op regionaal niveau te helpen opstarten, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar vLm; info@vlm.nl