Nieuwe Supply Chain Risk Tool voor foodbedrijven


dinsdag 24 februari 2015

Transformatie naar duurzame ketens wordt steeds belangrijker. De groeiende wereldbevolking leidt tot een enorme toename van vraag naar voedsel. Het gevolg daarvan is mee productie en daarmee samenhangende logistieke activiteiten en dus toenemende druk op transportnetwerken en toename van de impact om de omgeving en het milieu. Bedrijven worden gedwongen om, al dan niet vanuit wet- en regelgeving, druk van de consument, de impact op de omgeving in ogenschouw te nemen naast  economische parameters. Het adopteren van de Tripple Botom Line (3BL), people, planet, profit.

Bedrijven zijn steeds vaker op zoek naar manieren om de impact van beslissingen te evalueren. Waar liggen de kansen en wat zijn de risico’s?
Cranfield University,  een van de partners binnen Project SCALE heeft een internet tool ontwikkeld voor bedrijven in de voedselindustrie waarmee supply chain risicos inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Deze tool helpt de Supply Chain Manager om potentiële “hot spots” in de supply chain inzichtelijk te maken. De supply chain risk tool is gratis: https://www.som.cranfield.ac.uk/SC-Risk-Tool/ 
 
Op 29 april vindt bij vLm Zoetermeer de afsluitende SCALE Conference plaats. Tijdens deze bijeenkomst onder leiding van Prof. Jack van der Vorst worden alle bevindingen uit het project gepresenteerd en zullen diverse workshops over onder andere samenwerking in de supply chain, risk management etc plaatsvinden.  http://www.projectscale.eu/events/netherlands-conference-save-the-date-and-register-29th-april-2015
 
Step Change in Agri-Food Logistics Ecosystems (Project SCALE) is een drie jaar durend project. Samen met voedselproducenten in Noord West Europa is gewerkt aan het ontwikkelen van kaders en instrumenten om bedrijven te ondersteunen in het verbeteren van efficiency en duurzaamheid.
 
De partners binnen project SCALE zijn: Cranfield University, DHL, EFFP, University of Wageningen and University of Artois. Het project wordt financieel ondersteund door: INTERREG IVB North-West Europe Meer informative over Project SCALE : www.projectscale.eu 
  
Contact details:

Kiki Tsoulouhopoulos
Project SCALE Communications
Tel: +44 207 332 2869
info@projectscale.eu | www.projectscale.eu |
Twitter | LinkedIn
 

INTERREG IVB NWE
Eva Martinez Orosa,
Communication Officer - Joint Technical Secretariat
eva@nweurope.eu | www.nweurope.eu