Onderzoek onder HBO-planners (min. 2 jaar werkervaring), doe je mee?


donderdag 19 april 2018

Onze kennispartner Yacht voert i.s.m. het KennisDC Logistiek, de HAN en de HvA een onderzoek uit onder HBO-planners. Dit onderzoek beoogt de inhoud van de werkzaamheden van de HBO-planners in beeld te brengen om zo de inhoud van HBO-opleidingen Logistiek optimaal aan te laten sluiten op de behoefte van de beroepspraktijk.  

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek brengt via interviews de werkzaamheden van planners in beeld, daarnaast maakt Yacht op basis van kwantitatief onderzoek de trends op de arbeidsmarkt van logistieke planners inzichtelijk.
Tenslotte volgt een werksessie met logistiek directeuren, HR-managers en operations managers waarin – op grond van de resultaten van de interviews en de kwantitatieve arbeidsmarktanalyse van Yacht – het wensbeeld voor de hbo-planner wordt geformuleerd. Dit eindresultaat vormt de input voor onderwijsontwikkeling.

Wat is een HBO-planner?

Een planner op hbo-niveau is iemand die binnen een bedrijf werkzaamheden verricht met betrekking tot het plannen én het verbeteren van het plannen en planningsprocessen op tactisch niveau (week/maand) van bijvoorbeeld personeel, productie, transport en/of logistiek.
Er zijn veel verschillende functiebenamingen voor logistieke planners: Werkvoorbereider, Demand planner, Productieplanner, Voorraadplanner, Transportplanner, Supply chain planner, Verkoopplanner, Expediteur, Capaciteitsplanner etc.  

Werkwijze interview

Ter voorbereiding op het interview ontvangen deelnemers een vragenlijst waarvan zij een aantal vragen vooraf kunnen invullen en deels met de interviewer.  

Wil je meedoen, meld je dan aan bij Jolanda Bakker, jbakker@vlm.nl zodat zij je in contact kan brengen met Yacht.
Dank alvast!