vLm beëindigt partnership met APICS


donderdag 17 augustus 2017

Beste APICS kandidaten,

Na ongeveer 25 jaar komt er een einde aan ons partnership met APICS. Dat betekent dat u vanaf 1 september a.s. niet meer bij vLm uw APICS exam credit, membership en studiematerialen kunt kopen. Graag verwijzen wij naar de APICS site voor andere APICS Channel Partners of klik op deze link voor een overzicht van Nederlandse APICS Channel Partners.

Indien u via vLm een APICS lidmaatschap heeft afgesloten, zal dat per maart 2018 aflopen. U krijgt hiervan via APICS een notificatie en u kunt zelf bij APICS of via een door u gekozen APICS Channel Partner uw APICS lidmaatschap verlengen. 

In het geval u een gecombineerd vLm/APICS lidmaatschap heeft, zal in maart het APICS lidmaatschap komen te vervallen, maar het vLm lidmaatschap gecontinueerd worden. Voor meer informatie over vLm lidmaatschappen verwijs ik u naar deze pagina.

Voor leden van vLm zal het nog steeds mogelijk zijn de APICS Certification Maintenance punten (permanente educatiepunten) bij te houden via My.vLm. 

Graag willen wij u attenderen op de meerwaarde van een registratie in  LSCM, een classificatiestructuur voor logistiek en supply chain professionals gebaseerd op een combinatie van opleidingsniveau en relevante werkervaring. www.LSCM.nl.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u heel veel succes met uw APICS-carrière.

Met vriendelijke groet/Kind regards,  
vereniging Logistiek management  
 
Evelyn Mynott, directeur  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dear APICS candidates,

After about 25 years, our partnership with APICS will come to an end. This means that from September 1st, you will no longer be able to purchase your APICS exam credit, membership and study materials at vLm. We would like to refer you to the APICS site for other APICS Channel Partners, or you can click on this link for an overview of all the Dutch APICS Channel Partners.

If you subscribed to an APICS membership through vLm, this will expire by March 2018. You will receive a notification via APICS and you can extend your APICS membership by APICS or through an APICS Channel Partner by your choice.

In case you have a combined vLm / APICS membership, the APICS membership will expire in March, but the vLm membership will continue. For more information about vLm memberships, I refer you to this page.

For members of vLm, it will still be possible to track the APICS Certification Maintenance points (Permanent Education Points) through My.vLm.

We would like to remind you of the added value of a registration in LSCM, a classification structure for logistics and supply chain professionals based on a combination of training and relevant work experience. Please visit www.LSCM.nl for more information.

We thank you for your confidence and wish you a great deal of success with your APICS career.

Met vriendelijke groet/Kind regards,
vereniging Logistiek management
 
Evelyn Mynott, directeur