The future of innovation: Meet the Young Professional - Oud en Nieuw tijdens het Logistiek Manager van het Jaar event


woensdag 19 april 2017

De wereld om ons heen is snel aan het veranderen en ook in de logistiek is er heel veel aan de hand. Nieuwe technologieën (IoT, Big data, Robots, Platooning, 3D-printing, Block Chain etc.) zijn aan de orde van de dag. Producten worden vervangen door diensten. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Bedrijven worden ketens. Logistiek wordt Supply Chain Management. 

Om al deze veranderingen om te zetten in kansen (nieuwe markten, nieuwe diensten, nieuwe klantwaarde, nieuwe businessmodellen) is innovatie (incrementeel en disruptief, product en proces, technologisch en sociaal) broodnodig. En tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Voor logistiekelingen betekent dit dat er elke dag moet worden gepresteerd en tegelijkertijd geïnnoveerd. 

Om aan al deze uitdagingen aan te kunnen, is jong logistiek talent heel hard nodig. Dit naast het feit dat de huidige beroepsbevolking snel verouderd zodat er veel vervangingsvraag is. Jonge logistiekelingen hebben een aantal natuurlijke ‘sterktes’, waaronder:
• Bij grote veranderingen is er altijd weerstand: “waarom moet het opeens anders?” Jonge mensen hebben geen (of in ieder geval minder) last van het verleden. Wat je nog niet hebt aangeleerd, hoef je ook niet af te leren.
• In het moderne logistiek onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de huidige veranderingen. De jongeren van nu zijn allemaal opgeleid op het gebied van samenwerking in ketens daar waar dat voor de ‘werkende generatie’ vaak relatief onbekend terrein is (SCM ontstond halverwege de 90er jaren en is pas een jaar of 10 een ‘geaccepteerd’ studieonderwerp).
• Jongeren hebben gedurende hun studie heel vaak samengewerkt in teams en zijn niet anders gewend.
• Jongeren gaan veel makkelijker om met ICT, en in een wereld die snel digitaliseert is dit een enorm voordeel.

Natuurlijk zijn er ook de nodige ‘belemmeringen’, met name vanuit de visie van de ‘oudere’ logistiekelingen:
• Jongeren lijken vaak weinig ambitieus en niet echt serieus van plan om zich te verdiepen in het vakgebied terwijl daarvoor heel veel mogelijkheden zijn. Er is simpelweg te veel ‘afleiding’ en jongeren lijken niet echt te willen kiezen. Ook de minder leuke kanten van het werken in de logistiek (bijv. dat het heel operationeel is en niet thuis vanachter de computer kan worden gedaan) lijken ze moeilijk te accepteren. (Of dit echt zo is of slechts de eeuwige klacht over “de jeugd van tegenwoordig” laat zich moeilijk vaststellen).
• Jongeren lijken vaak weinig visie op het vakgebied te hebben en zijn daardoor lang niet altijd ‘overtuigde’ veranderaars.

vLm en JLN geloven in de transformerende kracht van Generatie Y en Z die organisaties helpen te veranderen, vernieuwen, verjongen en te versnellen. Daarom hebben wij tijdens de breakoutsessie op de Logistiek Manager en Logistiek Talent van het Jaar verkiezing de junioren en senioren (ofwel oud en nieuw) bijeengebracht tijdens de sessie ‘The Future of Innovation: Meet the Young Professional’.

Met meer dan 50 junior en senior professionals hebben we tijdens tafeldiscussies besproken hoe we oud en nieuw kunnen verbinden met de vraag: ‘Durf jij de connectie te maken?’ Hieronder een aantal belangrijke bevindingen.

Hoe dan?
• Alles komt neer op het zorgen voor wederzijds begrip (generatie transparantie) en het zorgen voor gelijkwaardigheid door middel van open communicatie;
• Stel duidelijke doelen en sta beiden open voor kritische ‘waarom’ vragen. 
Geef junioren verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid maar geef de junior tegelijkertijd support en ondersteuning om met zijn kennis de organisatie te laten veranderen. 
• Creëer een team van jong en oud.
 
Wat vooral niet?
• Maak ervaring vooral niet te belangrijk en bescherm of bestraf de junioren niet voor het maken van fouten.
• Vertel een junior vooral niet hoe hij iets moet doen maar kijk naar het eindresultaat, de junior heeft vrijheid hard nodig.
• Laat talentontwikkeling niet een ‘HR-dingetje’ zijn maar zorg voor inbedding binnen de gehele organisatie. 
• Benut elkaars talenten. 

Coaching
Ook nu weer bleek dat allerlei coaching- en buddysystemen (als mentor- mentee, Topcoaches voor Toptalent, intervisiegroepen etc.) heel nuttig kunnen zijn om de samenwerking tussen oud en nieuw te bevorderen; de ervaring van de senior koppelen aan de ‘jonge honden energie’ om zo het beste uit elkaar te halen. Leer van elkaar en waardeer elkaar. Durf los te laten, te geven én te ontvangen.
 
De leden van vLm en JLN zijn de ambassadeurs van dergelijke programma’s en helpen de professionals nu en in de toekomst zich verder te ontwikkelen in het logistieke vak. 

Heb je interesse in een van deze programma’s of heb je zelf een idee, neem dan contact op!

Jack van der Veen (voorzitter vLm)
Stefan Kleijngeld (Jong Logistiek Talent 2016, deelnemer aan Topcoaches voor Toptalent als toptalent én in 2017 als Topcoach tijdens de 10e editie)
Jolanda Bakker (Projectmanager Human Capital vLm en projectleider Topcoaches voor Toptalent) 
Paneldeelnemers Dimitri Kamperveen (JLN), Anoek Verhoeff (toptalent 10e editie TvT) en Diana Vink (senior professional en bestuurslid vLm)