Sterke groei in aanbestedingtrajecten


maandag 23 mei 2016

Het aantal vacatures voor inkopers steeg in het eerste kwartaal van 2016 met ruim 20 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En dat terwijl 2015 al een flinke groei kende. Oorzaak van de groei is onder andere de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

De vraag naar inkoopadviseurs stijgt met maar liefst 75 procent in het eerste kwartaal van 2016 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Inkoopadviseurs worden vooral gevraagd door centrale en lokale overheden voor het begeleiden van aanbestedingstrajecten en inkoopadvies. De implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen per 18 april 2016 leidt ertoe dat er meer aanbestedingsprocedures worden gestart en het inkoopbeleid moet worden aangepast. “Het extra werk op tactisch en operationeel niveau bij overheidsorganisaties leidt tot een grotere behoefte aan inkoopadviseurs”, aldus Hilbrand van der Kooi, Business Development Manager SCM&P bij Yacht.

Verdergaande krapte
De groeiende vraag naar hoogopgeleide inkopers is zichtbaar in heel Nederland. Naar verhouding is de groei het grootst de provincies Friesland, Flevoland en Overijssel, maar de absolute getallen zijn aanzienlijk lager dan in de Randstad. De in 2015 ingezette groei leidt tot verdergaande krapte op de markt. 'De uitdaging in de arbeidsmarkt ligt in het vergroten van de pool van hoogopgeleide inkopers door het verder profileren van het inkoopvak in de arbeidsmarkt', aldus Van der Kooi.

Flexibele invulling
Uit de vacature analyse van het eerste kwartaal 2016 blijkt verder dat steeds vaker gevraagd wordt naar een flexibele inzet van hoogopgeleide inkopers. In 28 procent van de gevallen wordt een tijdelijk dienstverband gevraagd en bij 22 procent wordt gevraagd naar een interim of ZZP-invulling. Dit aandeel flexibele inzet is gegroeid van 40 procent in het derde kwartaal 2015 naar 50 procent in het eerste kwartaal 2016.
Het is de vraag of deze trend de komende maanden doorzet. De implementatie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zorgt voor veel dynamiek bij zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers. 'Snelle en accurate implementatie DBA is van groot belang omdat ZZP-ers hard nodig zijn in krappe arbeidsmarkt', aldus Van der Kooi.