Finalist Scriptieprijs Tom Kamps: 'Mijn thesis gaat over de balans van dynamisch herplannen en robuust plannen.'


dinsdag 29 maart 2016

De eerste Masterfinalist is Tom Kamps, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Naam:
Tom Kamps
Woonplaats
: Rotterdam
Leeftijd: 25 jaar

Introductie scriptie:
 'Tijdens mijn afstuderen heb ik onderzocht hoe een leverancier aan de lithografie-industrie het beste om kan gaan met verstoringen in de supply-chain; vaak worden er in bedrijven veel planningen gemaakt (en regelmatig veranderd), omdat dingen anders lopen dan gedacht. De planning omgooien geeft veel ruis, zowel voor het bedrijf zelf als haar toeleveranciers, en dat is lang niet altijd een efficiënte oplossing. In sommige gevallen zijn buffers in tijd of voorraad handiger, ook voor klanten en leveranciers. Mijn thesis gaat over die balans van dynamisch herplannen en robuust plannen.'


Wat mijn scriptie zo goed maakt
: 'De kracht van mijn scriptie zit in de combinatie van enerzijds de introductie van een nieuw model dat rekening houdt met verstoringen aan zowel leveranciers- als klantzijde, en anderzijds een hele concrete en bruikbare way-of-working voor het bedrijf waar ik stage liep. Voorraadmodellen houden typisch rekening met óf de vraagonzekerheid óf de leveranciersonzekerheid. Door beide effecten te modelleren als één kansverdeling heb ik ze kunnen verenigen in één model. Daarnaast heb ik metingen gedaan voor de kosten van herplanningen binnen het bedrijf. De kwantificering van de kosten van planningscapaciteit en de resulterende ruis in de fabriek gaf VDL ETG veel inzicht. Daardoor kunnen planners nu gebruik maken van een eenvoudige set richtlijnen waarmee ze veel geld besparen op nodeloos herplannen.'


Wat logistiek voor mij betekent
: 'De impact en de aanwezigheid van logistiek in ons leven is veel groter dan veel mensen zich beseffen; de introductie van de zeecontainer, en in mindere mate de pallet, hebben heel veel welvaart gebracht. Voor mij gaat logistiek over met zo min mogelijk resources een doel bereiken. Dat kan gaan over: de bezettingsgraad verhogen; efficiëntere routes rijden; minder frequent omstellen; voorraden optimaliseren; etc. Dat betekent inherent dat logistiek continu werkt aan welvaartsverhoging, en dat vind ik heel inspirerend. Dat in de praktijk zien in een druk DC; in de haven van Rotterdam of in een productiehal maakt dan veel indruk.'

Waar zie ik mezelf over vijf jaar: '
Momenteel adviseer ik bedrijven op strategisch gebied, onder andere in de logistiek. Dat vind ik erg leuk en bijzonder leerzaam. Wel mis ik de echte logistieke vraagstukken waar ik in mijn studie veel meer bezig was. Zodoende zou ik over een paar jaar weer graag weer terugstappen in de logistiek; verantwoordelijkheid dragen om klanten binnen een complexe supply-chain goed en efficiënt te bedienen lijkt me een hele gave uitdaging.'

Finale van de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek bijwonen? Schrijf je nu in!