Supply Chain Manager verdringt Inkoop manager


donderdag 28 januari 2016

Het aantal vacatures binnen Supply Chain Management steeg met ruim zeven procent in het vierde kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Over het hele jaar genomen groeide het aantal vacatures in deze beroepsgroep met tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Toegenomen productie, groeiende E-commerce activiteiten en Supply Chain optimalisatie veroorzaken de groei in vraag naar Supply Chain professionals. Dit blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.   

Toenemende interesse
De Supply Chain manager verdringt de Inkoop manager. De vraag naar Inkoop managers is in de afgelopen twee kwartalen gedaald met negentien procent en zeven procent ten opzichte van 2014. De vraag naar Supply Chain managers is in dezelfde kwartalen gegroeid met respectievelijk zestien procent en tien procent. Het inrichten van nieuwe delivery concepten en de focus op het optimaliseren van de planning en logistiek binnen zowel de industrie als logistieke dienstverlening verklaart deze toenemende interesse in de rol van de Supply Chain manager. 'Professioneel inkopen blijft van groot belang, maar integrale procesfocus en ketensamenwerking lijkt voorlopig het antwoord op de dynamiek binnen de industrie en logistieke dienstverlening', aldus Hilbrand van der Kooi, Business Development Manager SCM&P bij Yacht.
 

Grootste groei
De functies Supply Chain planner en Supply Chain engineer lieten in 2015 de grootste groei zien in aantallen vacatures. Ten opzichte van 2014 was er in 2015 maar liefst dertig procent meer vraag naar deze professionals. Veelal worden deze rollen ingevuld door pas afgestudeerde hbo en universitair opgeleide Supply Chain professionals als eerste stap in hun carrière. 'De industrie en logistieke dienstverleners die nu worden geconfronteerd met thema’s als E-commerce, Big Data en binnen niet afzienbare tijd met ontwikkelingen als 3D printing, kunnen deze high potentials goed gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe diensten', aldus Van der Kooi.  

Regionale schaarste
De structurele groei in vacatures binnen het vakgebied Supply Chain Management sinds 2013 leidt in diverse regio’s tot krapte in de arbeidsmarkt. In de regio’s Amsterdam, Utrecht en Zuid-Oost Brabant ligt het aantal vacatures gemiddeld vier keer hoger dan het aantal beschikbare professionals in deze regio’s. Van der Kooi: 'Het verder profileren van het vakgebied bij studenten en het stimuleren van mobiliteit bij de werkzame professionals is voor deze regio’s van groot belang om verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid te faciliteren.'