Semipermanente gebouwen bieden flexibele groeikansen op logistieke hotspots


donderdag 30 juli 2015

Deze zomer vond een inspiratiemeeting in het Miele Inspirience Center plaats over logistieke hotspots. Experts buigen zich over de vraag hoe semipermanente bedrijfsgebouwen een groeistimulans kunnen zijn bij ondernemingsactiviteiten.

Over deze nieuwe behoefte aan flexibele oplossingen voor bedrijfsgebouwen discussieerden projectontwikkelaars, logistieke analisten en bouwers waaronder Bas Ruts (CFO-Miele-Nederland), Arie Schippers (Manager Gebiedsontwikkeling Greenport Valley Development Company), Menno Bes (beleidsadviseur Economische Zaken-Gemeente Schagen), Coen de Lange (Program manager-Dinalog), Cees Brinkman(Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord), Arlette Bakker (directie VBK-Groep), Martijn Egelie (Corporo Management), Willem Drost (Enterprise Solutions) en Thijs Adrichem (De Boer Structures) . In de voorbereiding was ook vLm directeur Peter van der Sterre betrokken.


Eyeopener

Als een eyeopener wordt een recente ranking van logistieke hotspots bekeken (bron JLL). Hieruit blijkt dat regio’s in Limburg en Noord-Brabant hoog scoren in de top vijf. Noord- en Zuid-Holland komen hier niet goed uit, slechts enkele locaties staan in de top tien. Volgens Arie Schipper, manager gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo, moeten grote investeringen ervoor zorgen dat Venlo zijn toppositie als logistiek knooppunt blijft behouden. ‘We zijn nu bezig met de ontwikkeling van het voormalige Floriade-terrein.’

Cees Brinkman, werkzaam bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, is sterk betrokken bij ‘het ondernemersloket’. ‘Bedrijfshuisvesting en financiering behoren tot de core-business. Wij willen zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare ruimte om zo optimaal mogelijk te faciliteren.’

Ervaring
 
Willem Drost (Enterprise Solutions) deelt zijn ervaring uit de Verenigde Staten. ‘De economische levensduur van bedrijfsgebouwen wordt steeds korter. Groeiende ondernemingen kunnen vaak niet effectief op groeikansen inspelen door beperkte financieringsmogelijkheden en lange vergunningsprocedures. Bovendien is het door de steeds sneller wijzigende marktomstandigheden moeilijk om voor langere termijn de gebruiksbehoeften en de meest optimale locatie voor nieuwe bedrijfsgebouwen te bepalen.’

Uit de discussie blijkt verder dat financiering door banken vaak moeilijk is en de verkoop van de grond in veel gevallen een bottleneck vormt. Volgens Brinkman bepaalt de belegger welke financiering economisch haalbaar is. ‘Hij moet leven van het te bouwen pand.’

Cruciaal
Kortom, de experts concluderen dat de locatie voor ondernemers cruciaal is. Betrokken partijen in de regio zoals ontwikkelingsmaatschappijen, provincie en gemeente moeten samen optrekken. Het zo optimaal mogelijk faciliteren van ondernemingen levert groei voor de regio. Semipermanente bedrijfsgebouwen kunnen daarbij van belang zijn omdat dit financieel aantrekkelijker is, vergunningen gemakkelijker verleend worden en de risico’s worden beperkt.