Bestuurslid Judith de Witte deelt plannen vLm


maandag 27 juli 2015

Judith de Witte is verkozen tot algemeen bestuurslid van de vereniging Logistiek management. Ze gaat zich onder anderen richten op de ontwikkeling en propositie van evenementen en deelt met de redactie van Logistiek.nl alvast de plannen.

Door Logistiek.nl; Annemiek Jorritsma

Het is al een tijdje geleden dat Judith de Witte, door haar inzet voor vLm in de afgelopen jaren, werd gevraagd om zitting te nemen in het vLm-bestuur. Ze had tijd nodig om er over na te denken. Door eerst mee te kijken wilde ze zich een beeld vormen van de bestuurstaken. Ze is kritisch op haar keuzes maar ook kritisch op de bestuursprocessen en haar eigen rol. “Mij inzetten voor de vereniging deed ik al. Als bestuurslid van regio west en lid van de communities- en evenementenraad. Ik probeer altijd met een kritische blik naar zaken te kijken en af te vragen of zaken anders of beter kunnen.”

Communicatie en evenementen
Onlangs besloot De Witte, die in het dagelijks leven sales & marketing manager is bij Type 2 Solutions, om het vrijgekomen plekje in het bestuur in te vullen. “VLM is er voor en door de leden en daar zal gaan we meer de focus op leggen, juist daar kan ik zeker waarde creëren”. Als algemeen bestuurslid van VLM heeft ze communicatie, nieuwe media en de evenementen in haar portefeuille.Wat zijn de plannen voor dit najaar en verder? “We focussen ons voortaan op drie grote evenementen: de uitreiking van de scriptieprijs, het jaarcongres en het gala van de logistiek. Dat laatste is een vernieuwde opzet rondom de uitreiking van de Nederlandse Logistiek Prijs en wordt voor de eerste keer georganiseerd op donderdag 12 november tijdens de Logistica. Het Gala van de Logistiek zal groots worden aangepakt. Hoofdsponsor is Prologis.”

Nieuwe prijs voor onderzoek
Op deze avond in het najaar zullen maar liefst drie prijzen worden uitgereikt. De alom bekende Nederlandse Logistiek Prijs, een prijs voor uitzonderlijke prestaties in de logistiek, de Persoonlijke Logistiek Prijs, een oeuvreprijs en nieuw: de ‘Jo van Nunen Prijs’. De laatste is een prijs voor onderzoek dat logistiek positief positioneert in het bedrijfsleven. De Witte: “Dat kan wetenschappelijk onderzoek zijn maar ook onderzoek geïnitieerd door het bedrijfsleven.”

Jongeren
Volgens De Witte moet vLm een vereniging zijn waarin je waarde creëert voor elkaar. Hoe doe je dat? “Door de organisatie van de evenementen en bedrijfsbezoeken samen te doen, voor en door de leden. Dan haal je er als individu ook echt wat uit.” vLm is er voor alle leeftijden. Om dat kracht bij te zetten is er samen met JLN een Logistiek Mentorship programma opgestart waar mentees en mentoren aan elkaar worden gekoppeld. De mentor helpt de jong werkende gedurende zijn carrière, geeft richting, prikkelt en spart. Op 3 september worden de mentoren en mentees aan elkaar gekoppeld.

Logistieke tafels
Voor de iets oudere doelgroep tussen de 30 en 45 jaar is iets nieuws bedacht, de Logistieke Tafels. Logistiek professionals in de regio kunnen zelf een tafel starten. De bedoeling is dat er een hechte groep ontstaat van 15 mensen die eens in de twee maanden bij elkaar komt. De Witte: “Dat er vertrouwen ontstaat om met elkaar te delen, dat is het voornaamste doel van deze tafels. Een plek waar ruimte is voor intervisie.” De onderwerpen die de tafels behandelen dragen bij aan dat waar vLm voor staat, ‘waarde creatie in de logistiek’. Het kunnen volgens De Witte ook hele lokale initiatieven zijn. Om het werkveld te promoten, te werken aan het imago van logistiek of om duurzaamheidskwesties te bespreken. De verschillende tafels komen ook met elkaar nog een aantal keren samen. Yacht sponsort dit initiatief. De Witte verheugd zich er op om zich verder in te zetten voor vLm. “Naast waarde creëren voor de logistiek met en voor elkaar is het ook belangrijk dat het vooral gezellig is.”