De impact van Corona op magazijnen

De workshop start met een korte inleiding en een case van een bedrijf dat zich geconfronteerd ziet met een forse toename van het aandeel e-Fulfillment in haar magazijnoperatie. Ook na de corona-crisis verwacht het bedrijf dat veel traditionele klanten via de webshop blijven bestellen. Na de introductie worden de deelnemers in kleine teams via een digitale break-out uitgedaagd de gevolgen en maatregelen in kaart te brengen voor een van de volgende thema’s: voorraad, opslag- en ruimtebehoefte, orderverzamelen en personeel.

Hierna volgt een terugkoppeling en discussie van de gevonden maatregelen. De workshop wordt afgesloten met een samenvatting van de leermomenten van de middag.   De inleiding en moderatie wordt verzorgt door Robert van Ree en William van der Aa, oprichters van Servator Group. Servator is een pragmatisch logistiek adviesbureau met specialistische kennis in logistieke optimalisatie, magazijnontwerp en het implementeren van processen en systemen op het snijvlak van Supply Chain en warehousing. Servators’ logistics routing concept helpt bedrijven sneller antwoord te geven op logistieke thema’s zoals uitbesteden van de logistieke operatie, de impact van verschillende groeiscenario’s op magazijngrootte en -ontwerp, prestatie-indicatoren en magazijnautomatisering.

Agenda

  • 15:00 – 15:15     : welkom, inleiding van het thema en verschillen traditionele groothandel vs e-Fulfilment   
  • 15:20 – 15:25     : fictieve casus en opdracht: wat zijn de gevolgen als je meer e-com gaat doen voor: Voorraad · Opslag- en ruimtebehoefte ·     Orderverzamelen · Aansturing · Personeel 
  • 15:25 – 15:35    : digitale breakout van deelnemers, waarbij ieder groepje 1 van de thema’s uitwerkt         
  • 15:35 – 16:15    : terugkoppeling uitgewerkte thema’s, kleine discussie en onze visie
  • 16:15 – 16:30    : samenvatting en afsluiting

Kosten

0,00 voor niet leden
0,00 voor leden

Gesloten

Contact

Melvin de Kok
voorzitter@jonglogistiek.nl
0682490248

Locatie

Servator
https://www.servatorgroup.com/